loader image

מופעים

געגועיי לאתמול

געגועיי לאתמול הוא מופע רגיש ועדין, המגולל את סיפורן של אם ובתה בצילה של מחלה דמנטית חשוכת מרפא.

זהו סיפור על מארג יחסים בין דורי פתלתל ומורכב, הטומן בחובו אהבה וכאב.

זהו סיפור על געגוע שלא מרפא המסופר דרך עיניה של הבת המתמודדת עם מה שאבד לבלי שוב. זהו סיפור אישי ואינטימי הנוגע בקשת של רגשות מצחוק ועד בכי ומכאב ועד השלמה.

חור בראש

כולנו זורמים עם שטף החיים. המרוץ הגדול לעולם לא נגמר והוא גורם לנו לא לשים לב לדברים החשובים באמת.

המופע חור בראש מביא לבמה את מורכבות הקשר בין הורים לילדים דרך עיניי אם המתמודדת עם מחלתו של בנה וגורמת לה לתובנות חדשות ומשמעותיות.

המופע חור בראש מעלה שאלות בנושא הורות ואימהות בתוך סיטואציה קשה שמקורה בחור בראש ולא כמשל.