loader image

הרצאות

בהרצאות שאני מעבירה ברחבי הארץ, אני מביאה בפני הצופים, דילמות חיים משמעותיות  שכל אחד, בשלב מסוים , מתמודד איתן. 

אני משלבת קטעי סרטים וקטעי משחק רלוונטיים כך שהשיח מגוון מרתק ומאוד ברור.

משבר - איך יוצאים מזה?

רובנו לא למדנו איך מתמודדים עם רגעי משבר ואיך ממשיכים לחיות לצד המשבר.
התחושה בשעת משבר היא שסוף העולם הגיע ואין לנו יכולת לשנות את המצב.
בהרצאה אני מביאה כמה דרכים להתמודדות עם משבר ולאפשרות לחיות לצד המשבר.
ההרצאה מלווה בקטעי משחק.
ההרצאה מיועדת לכל אדם שמתמודד עם משבר ולאנשי מקצוע—עובדים סוציאליים וכד'.


משך ההרצאה—60 דקות.

בין מציאות לאמנות

מהי מציאות? ומהי אומנות?  איך הם משפיעים אחד על השני? 

שני מושגים מורכבים שקשה מאוד להגדירם ויש מחלוקות רבות על ההגדרה המדויקת.

בהרצאה אני מתייחסת למושגים הללו ומביאה דוגמאות מחיי היום יום להתנגשות ביניהם.

בהרצאה אני מקרינה סרטים קצרים  ומרתקים שמבטאים את הסוגיות הללו.

ההרצאה מיועדת למגוון קהלים שמתעניינים בקולנוע ובתרבות בכלל, ורוצים לשמוע הרצאה אחרת…

לומדי קתדרה ולמפגשי קהילות.

משך ההרצאה—75 דקות